TurvinnerKoordinator for idrett og friluftsliv, Line Kongssund og Aud Norstad fra turistforeningen ledet et variert program med blant annet premieutdelinger og quiz.

Noen elever fra kulturskolen bandt det hele sammen med fine musikkinnslag.

- Aldri før har vi registrert så mange turgåere på våre trimposter, sier Line og Aud. Total økning i deltakere fra 2017 til 2018 ligger på 15 %.

Fakta FYSAK 2018

  • Totalt 799 leverte kort/registrert i app, fordelt på 360 kort og 439 registrert på SjekkUT appen!
  • Totalt 198 barn, hvorav 189 som har levert kort og 7 er registrert med på appen!
  • Totalt 637 stykker har registret 6 turer eller mer, og hele 139 stykker har registrert alle 10 turene denne sesongen!  
  • Årets poster som fikk flest besøk var Åkershagan, Gubberud  og Snippen rasteplass langs Ilsengstiene.
  • Det ble kåret månedens  turbilde, som ble sendt inn til Stange kommune, vinneren hver måned fikk premie.
  • Alle barn/unge til og med 16 år har fått dagskort i Ankerskogen svømmehall.

TAKK til alle grunneiere og turgåere som støtter opp om turene! Takk til samarbeidspartnerne Hedmark fylkeskommune, Hamar og Hedmarken Turistforening (HHT) Stange krets, og lokale turstilag for rydding, merking og tilrettelegging! Vi gleder oss til neste år, vi håper på en fortsatt økning av deltakere – og kanskje kommer det flere tilbud i løpet av 2019?

Turvinnere

Turvinnere