- Det ble ingen nasjonale midler på Stange denne gangen, sier IKT-rådgiver Marit Eggen Helmersen. Derfor var det svært gledelig at Hedmark fylkeskommune valgte å gi oss 1.827.480 kroner av fylkeskommunens bredbåndsfond.

Dette betyr at vi nå skal lyse ut anbudskonkurranse for området Harasjøen-Amundrud (gult område). Så vår vi håpe at de fire øvrige områdene (grønne områder) blir med i neste søknadsrunde, sier Helmersen.

Bredbåndskart

Hedmark fylkeskommune har  utarbeidet en kartløsning for bredbåndsutbygging. Her legges alle pågående bredbåndsprosjekter i Hedmark inn og du kan sjekke status for ditt eget nærområde med adresse, sier prosjektleder i Hedmark fylkeskommune Egil Langseth.

- På kartet kan du se de områdene det er søkt om tilskudd til og de områdene som er under utlysning. Fargekodene på kartet viser hvilke områder det er søkt om bredbåndsmidler for, hvem som er innstilt til støtte, hvem som er godkjent og videre status for utbygging.

Klikk her for å se hele bredbåndskartet.

Bredbåndskart

Les mer om bredbånd her..