Boris SchürmannBoris (49) har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Köln og kommer fra en stilling som spesialrådgiver i Hedmark fylkeskommune. Han har bred erfaring fra arbeid med organisasjonsutvikling og digitalisering i både offentlig og privat sektor, blant annet fra stillinger som leder for modernisering av folkeregisteret i Skattedirektoratet og som IT-strategisjef ved to tyske departementer.

Sammen med Marit Eggen Helmersen danner Boris digitaliserings- og utviklingsstaben.

Med utgangspunkt i innbyggernes behov og de overordnede mål for digitalisering i kommunal sektor skal staben i tett samarbeid med de ulike tjenesteområdene bidra til utvikling av gode brukerrettede tjenester samt forbedring og effektivisering av kommunens oppgaveløsning.

Boris ønsker å bruke den første tiden til å bli bedre kjent med kommunen og utviklingsbehovet, for og så stake ut kursen for digitaliseringsarbeidet videre.

- Digitalisering handler om mer enn teknologi. Det er et virkemiddel i organisasjonsutviklingen og ikke et mål i seg selv. Brukt på riktig måte kan informasjonsteknologi bidra til bedre tjenester for brukeren og økt effektivitet. Det forutsetter imidlertid at man ser på helheten i hvordan kommunale oppgaver blir løst og at man nøye vurderer hvilke effekter og gevinster som skal oppnås ved hjelp av digitalisering. Et viktig stikkord her er også samarbeid, både innad i kommunen og interkommunalt, særlig med eierkommunene til Hedmark-IKT, sier vår nye digitaliseringssjef

Boris kommer opprinnelig fra Köln i Tyskland, men bor nå i Vallset med kone og barn.