Det har vært kjent en tid at Stange kommune skulle få kunstgaven, og det var en glad kultursjef og Ordfører som mottok det formelle brevet. Nå er det opp til Stange kommune å komme med ønsker om hva slags kunst pengene skal brukes til.

Nils Røhne, Wenche Sæthre Høye og Solbjørg Tveiten

Sparebanken Hedmarks kunstfond ble opprettet i 2010, og har blant annet gitt gavemidler til Storelgen i Stor-Elvdal, flygel i Terningen Arena og kunstverk på Hans Børli plass i Eidskog.

Wenche Sæthre Høye overrakte millionbrevet til ordføreren, og spurte hva kommunen ønsket seg. Det er styret i kunstfondet som tar den endelige beslutningen, men kommunen kan komme med ønsker, sier Høye.

Kultursjef Solbjørg Tveiten og ordfører Nils Røhne gleder seg til å komme igang med jobben, men vet ikke nå, hva de kommer til å presentere som ønsker til kunstfondet.

Bildet: Ordfører Nils Røhne, styreleder i Sparebanken Hedmarks kunstfond Wenche Sæthre Høye og kultursjef Solbjørg Tveiten.