Regionen er i positiv utvikling, og målet med sammenslåingen er å forsterke denne ytterligere gjennom en sterkere og mer slagkraftig organisasjon. 

Se stillingsannonsen her

Sjelden mulighet til å bidra i regionen

Stillingen som direktør for den nye organisasjonen utgjør en sjelden mulighet for den som ønsker å bidra til innbyggervekst, nærings- og sysselsettingsvekst og økt besøk til regionen. 

-    Regionen vår er i sterk vekst og sammenslåingen tar utgangspunktet i, bygger videre på og forsterker det gode arbeidet som allerede gjøres i HRU og HARR, sier Einar Busterud, Nils Røhne og Bente Elin Lilleøkseth, ordførerne i Hamar, Stange og Løten.

I dag jobber de to organisasjonene HRU og HARR i stor grad med de samme målsettingene. Vi er opptatt av at folk skal bo, jobbe, studere og reise/feriere i Hamarregionen. Det handler om at regionen skal oppleves som attraktiv på alle måter. Sammenslåingen av de to organisasjonene vil styrke regionen som helhet og øke kraften i arbeidet med rekruttering og kjennskap til regionen. HRU og HARR er allerede godt i gang med samarbeidet gjennom felles arrangementer i løpet av vinteren. 

-    Vi ser etter en person med sterk motivasjon for å utvikle regionen, sier Frode Haugan, konstituert rådmann i Stange kommune, som blir vertskommune for den nye organisasjonen. – Som direktør vil den rette personen få en unik mulighet til å være med på å forme Hamarregionens samfunn og næringsliv. 

Dynamisk utviklingsorganisasjon

-    En svært sentral og viktig rolle vil være å samle den nye organisasjonen og videreutvikle en felles strategi for satsingen fremover, understreker næringssjefene i de tre kommunene, Erik Habberstad, Svein Frydenlund og Bente Hagen. - Rette person vil få mulighet til å bygge stor kontaktflate mot næringsliv, forvaltning og virkemiddelapparat. Organisasjonen vil ha kontorer i nærings- og gründerhuset PARK i Hamar sentrum.

Hovedmålsettingen med sammenslåingen er å skape en dynamisk og godt koordinert regional utviklingsorganisasjon som ivaretar de regionale samfunnsutviklingsoppgavene innen næringsliv, reiseliv, profilering og lobbyarbeid på vegne av Hamar, Stange og Løten kommuner. Den nye organisasjonen er politisk styrt, med Stange som vertskommune.