Med en folketilvekst på 1,3 % i 2018 er Stange langt over landsgjennomsnittet på 0,6%. I tillegg vokser kommunen mer enn egen målsetting om en årlig vekst på 1,2%. Med sine 270 nye innbyggere i 2018, har kommunen 20.916 innbyggere ved inngangen til 2019.

- Dette er svært gledelige tall, sier en fornøyd ordfører Nils A. Røhne. – Vi har satt oss ambisiøse mål om befolkningsvekst, og det at veksten går enda raskere er et godt tegn på at Stange er en attraktiv kommune å bosette seg i. Når vi så kombinerer dette med en god næringsutvikling, så lever vi i en kommune med gode muligheter fremover. 

Attraktiv kommune

Stange er inne i en periode med stor utvikling. Stange er en attraktiv bokommune, som kan innfri drømmen om en enebolig i tettbygde strøk, eller småbruksdrømmen på landsbygda. Kommunen er kjent for lokalmat, kan tilby mangfoldige kulturopplevelser og alle muligheter for rekreasjon og fritidstilbud. Den umiddelbare nærheten til både levende lokalmiljøer og byliv, skaper en god dynamikk. 

En begynner også å se resultater av de store infrastrukturprosjektene innen vei og bane.  Næringslivet ser attraktiviteten ved Stanges beliggenhet og store bedrifter ønsker å etablere seg i Stange. Liebherr-Norges etablering i Stange næringspark er et godt eksempel på dette.  

Hele regionen vokser

Det er også gledelig å se at Hamarregionen som helhet vokser. Alle fire kommunene i regionen har hatt positiv vekst i løpet av 2018.

- En positiv utvikling i hele regionen er viktig for det felles bo- og arbeidsmarkedet i regionen, understreker Røhne. - Det er også viktig å merke seg at Hamarregionen bærer hele befolkningsveksten i Hedmark, og også for framtida er det viktig å legge opp en politikk som opprettholder en høy befolkningsvekst. 

Les mer om befolkningstallene på SSB sine sider.