Den pedagogiske praksisen i Stangeskolen består av tre kjennetegn: læringsmål, elevaktivitet og vurdering for læring. Standarden gjelder for alle tidsspennene i opplæringen, jf Olga Dysthe (2008); det korte tidsspennet («Den gode økta»), det mellomlange tidsspennet (en undervisningsbolk eller temaperiode) og det lange tidsspennet (elevenes kompetansereise).

Standard for pedagogisk praksis