-    Dette er en unik mulighet til å profilere kommunene våre, sier kultursjefene i Hamar og Stange, Morten Midtlien og Solbjørg Tveiten. - Vi gleder oss til å jobbe sammen med Hedmark Idrettskrets om å skape gode arenaer og bidra til en folkefest for både innbyggere og tilreisende. 
 

Vant frem blant mange søkere

Norges Idrettsforbund, NRK og Norsk Tipping har sammen skapt konseptet NM-veka – ei uke hvor idretter kan gjennomføre sine NM-sluttspill eller NM-arrangementer. NM veka ble arrangert for første gang i Stavangerregionen i 2018.

Tina Thorsen, organisasjonssjef i Hedmark idrettskrets, understreker at regionen har slått igjennom som et attraktivt arrangementssted. - For kommuner som Stange og Hamar, gir arrangementet reiseanledning og er en av de beste former for reisedrivere, sier reiselivssjef i Hamarregionen Merethe Sandum.

Norges Idrettsforbund kunne i fjor fortelle at 11 søkere meldte sin interesse for å få arrangere NM-veka 2020 og 2021. Arrangementet er attraktivt og NRKs dekning av NM-veka i 2018 var en av de største satsingene i NRK Sport. 
 

Viktig profilering av Stange og Hamar

Idrettskretsen ønsker i samarbeid med både det offentlige og næringslivet å bruke de mulighetene som NM-veka gir til  å skape ytterligere stolthet, begeistring og en folkefest. Man kan derfor gjennom å arrangere NM-veka tenke helhetlig og sørge for godt samarbeid på tvers.  

- Slik vi ser det er NM-veka svært viktig profilering av Stange og Hamar, både sett i lys av størrelsen og verdien arrangementet gir, samt kommunenes satsning på idrett, kultur, arrangement og reiseliv, fortsetter Tina Thorsen.

- Vårt felles mål er hvordan vi sammen kan bidra til at NM-veka 2020 blir den beste NM-veka noensinne, og at omverdenen sitter igjen med et godt og riktig inntrykk av oss etter at tv-kameraene er slått av, sier vertskapet.

vertskap NM-veka 2020
Vertskap for NM-veka 2020 fra Hedmark Idrettskrets, Hamarregionen Reiseliv, Fylkesmannen i Innlandet og Hedmark Fylkeskommune, Hamar og Stange kommuner.

Evalueringskriterier

Hver enkelt søker har blitt valgt basert på kriterier nedsatt av eiergruppa til Norges idrettsforbund og NRK. Følgende evalueringskriterier er lagt til grunn i vurderingene:

-    Erfaring med tilrettelegging av idretts- og kulturarrangementer
-    Anleggssituasjon fra søker
-    Nærhet til anlegg (kompakthet)
-    Infrastruktur/tilgjengelighet til arrangementsarena
-    Overnattingskapasitet
-    Geografisk beliggenhet
-    Generell søknad
 

Fakta NM-veka:

Norges idrettsforbund, NRK og Norsk Tipping skapte konseptet NM-veka som for første gang ble arrangert i Stavangerregionen i august 2018. 1000 deltagere fra 24 idretter deltok under den fem dager lange idrettsfesten som ble sendt direkte på NRK1. I 2019 vil NM-veka på ny arrangeres i Stavangerregionen i uke 26, denne gang med over 40 idretter på programmet.