Alle trinnene/ klassene ser på områder der vi i følge undersøkelsen har lykkes spesielt godt og på områder som vi må jobbe mer med. Det gjøres pedagogisk analyse på trinn og det velges ut tiltak.

På et av trinnene jobbes det med hva vi sier til hverandre og å "gjøre unnskyld". Dette skaper bevissthet rundt hva et unnskyld betyr. Når vi jobber for et inkluderende klassemiljø, et godt læringsmiljø og et skolemiljø der alle skal føle seg trygge, kan det være godt med synlige påminnelser formulert av elevene selv.

Kultur for læring 1

Kultur for læring 2  Kultur for læring 3
Kultur for læring 4