VarslingssystemVarsling 24 varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon.

Stange kommune informerer våre innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veger, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon.

For at du skal kunne bli varslet, er det viktig at du oppdaterer din info i Varsling 24. Først og fremst er det viktig at du melder flytting til folkeregistreret, og at du oppdaterer din informasjon dersom du har en bedriftstelefon

Er ditt mobilnummer registrert?

Vi sender varsling til alle som er folkeregistrert på en berørt adresse i Folkeregisteretog henter dine kontaktopplysninger fra Difis kontaktregister. Så lenge du har registrert dine kontaktopplysninger i Difis kontaktregister/Altinn vil du bli varslet. 

Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn her

Så lenge du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvalting» på riktig adresse er alt i orden.

Les mer om Varsling24 her......