1. Rapporten «Felles kommunedelplan vann og avløp 2014-23. Hamar-Løten-Ringsaker-Stange. Rullering 2019» godkjennes som et supplement til tidligere vedtatt plan.  
  2. Avløpsledninger som skal overføre spillvann fra utbyggingsområdene Voll/Lund og Stafsberg forutsettes å bli interkommunale med Hias som eier og driftsansvarlig.
  3. Det gjennomføres vurderinger av om følgende ledninger i framtida skal bli interkommunale:
    • Framtidig vannledning mellom Nydal og Trehørningen næringspark og eksisterende vannledning fra Arnkværn til Trehørningen. 
    • Overføringsledninger for vann og spillvann som betjener Stange næringspark.