Friluftsområder i StangeHensikten med kartlegging er å etablere et kunnskapsgrunnlag for å ivareta friluftsområder og dermed stimulere til å nå målet om at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i tråd med Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv.
Klikk på kartbildet for å komme til kartet.

Saksdokumentene kan lastes ned fra planutvalgets møte her.....

Uttalelser til saken kan sendes til Stange kommune, pb 214, 2336 Stange kommune, eller e-post: post@stange.kommune.no, karolina.banul@stange.kommune.no innen 21. juni 2019