Offentlig anskaffelse på nye områder
På høsten 2018 fikk Stange kommune Fylkeskommunale midler til området Amundrud-Haraset. 
Etter politisk behandling i februar har Stange kommune i juni 2019 gått ut på offentlig anskaffelse. Tre områder er lagt ut på anbud. Det er Amundrud-Haraset, Foss-Skoglund og Åsvang-Gråberget. I disse tre områdene er det ca. 570 husstander til sammen. 

Nasjonale / fylkeskommunale midler
Stange kommune har i 2019 søkt om midler i områdene Solheim-Ekeberg og Ekeberg-Tangen.  

Kartlegging
Takk til dere som var med og svarte opp brukerundersøkelsen som ble gjort vinteren 2019. Svarene fra denne undersøkelsen blir blant annet benyttet til å bygge opp under våre søknader. 

Kart
Innlandet fylkeskommune har satt opp en løsning hvor vi kommunene legger inn informasjon om status på de områdene vi jobber med. Ulik farge på ulik status. Hvis du lurer på noe i ditt område klikk her.