All informasjon ble sendt ut via mobilskole 27.06.19
Visma Flyt Skole
-Informasjon til foresatte
Stange kommune har anskaffet nytt oppvekstadministrativt system. Systemet for skoler og
SFO, Visma Flyt Skole, tas i bruk 01.08.2019. Fra samme dato vil foresatte få tilgang til skolens (og dermed SFOs) administrative system.
Det gjøres oppmerksom på at det vil bli gitt mer informasjon på foreldremøtene i løpet av
høsten. All kommunikasjon med skolen, slik som meldinger, fraværsregistrering osv. vil heretter skje
i Visma Flyt Skole. Vi ber om gjensidig forståelse og tålmodighet nå i innføringsfasen. Dersom noe er uklart så ta kontakt med skolen.Foreldre kan bruke Visma Flyt Skole til blant annet å:

 • sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatte er riktig
 • gi samtykker
 • følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer som er ført på eleven
 • finne kontaktinformasjon til kontaktlærer
 • søke, si opp eller endre SFO-plass
 • permisjon fra pliktig opplæring
 • skoleskyss
 • tilrettelegging under eksamen
 • ulike typer fritak
 • sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass
 •  se hvilke faggrupper og faglærere eleven har

Som foresatte vil dere ha tilgang til Visma Flyt Skole via nett og app. Nettløsningen
(Hjemmeweb) og foresattappen har forskjellige funksjoner, se under.

Nettløsning (Hjemmeweb)
Hjemmeweb er foreldreportalen til Visma Flyt Skole.For å få tilgang går du inn på https://skole.visma.com/stange
og logger deg på via ID-porten med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides.I nettløsningen vil all funksjonalitet for foresatte være tilgjengelig. For oversikt over
funksjonene henviser vi til vedlagte temahefte. Det gjøres oppmerksom på at du må godta «Generelt samtykke» for å kunne bruke alle funksjonene i løsningen.

App
Appen heter «Min skole - foresatt» og er levert fra Visma Software International AS. Appen kan lastes ned fra App Store for iPhone / iOS eller Google Play for Android. Første gang du logger deg på i appen, må du logge deg på via ID-porten og velge din kommune. Du må deretter lage en egen pinkode for senere bruk.
Med appen kan du blant annet:

 • motta og sende meldinger (skole-hjem dialog)
 • registrere mindre fravær, for eksempel ved sykdom (sensitive opplysninger skal meldesmuntlig og ikke via Visma Flyt Skole).
 • se timeplan og informasjon knyttet til denne