Foto Cathrine ØstliVannprøver tatt den 24. juli av blågrønn algeoppblomstring i Mjøsa viser tilstedeværelse av såkalte Cyanobakterier.

Ferdig analyserte prøver bekrefter at algene inneholder bakterien Dolichospermum lemmermanni. Det er ikke enda bekreftet at denne bakterien inneholder toksiner. Grunnet tiden som trengs for ny prøveopparbeiding, vil det ikke foreligge svar på dette før tirsdag 30/7.

I samråd med Vassdragsforbundet har NIVA besluttet å fraråde bading på badeplasser med slike algelag på overflaten.

MERK: Funnet av blågrønnalger påvirker uansett ikke drikkevannet som tas fra 140 meters dyp. 

Stange kommune har høyt fokus på dette med vannsikkerhet og vil være føre var. En varsling til alle innbyggerne om å ikke bade der vannet er synlig grønt, har derfor gått ut via Varsling 24. (Her kan du sjekke om din kontaktinformasjon er riktig.)

NIVA, i samråd med Vassdragsforbundet, følger også situasjonen fortløpende sammen med kommunene rundt Mjøsa.

Hva er blågrønnalger?
Blågrønnalger er egentlig en gruppe bakterier som heter cyanobakterier. Disse finnes naturlig i jord, luft og vann, men under visse forhold kan det bli en synlig oppblomstring av disse bakteriene i elver og innsjøer, av og til også i havet.

Cyanobakteriene kan produsere toksiner (giftstoffer) og lukt- og smaksstoffer, og kontakt med disse toksinene kan gi hudirritasjoner og forgiftninger. Har man badet i grønt vann, er det uansett lurt å dusje seg selv så snart som mulig og vaske badetøyet.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet denne brosjyren om blågrønnalger 

Vakttelefon for vann og avløp i Stange kommune 90088108 kan kontaktes ved spørsmål.

Siden vil oppdateres så snart det foreligger ny informasjon.