Aktuelle temaer:

  • Motivasjon og ønsket endring
  • Sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger
  • Belastning-mestring- Stress
  • Balanse mellom aktivitet og hvile

 

Det vil bli presentasjoner, dialog, diskusjoner, deling av erfaringer, oppgaver og utforsking av fysisk aktivitet og avspenning. 

6 kursdager à 3 timer på dagtid.

Pris: 300 kr. (inkl. materiell, frukt og kaffe/te).

Ta kontakt med din Frisklivssentral  for mer informasjon og forsamtale.

Kursdatoer

  • Tirsdag 08.02 kl 11.00-14.00
  • Tirsdag 22.02 kl 11.00-14.00
  • Tirsdag 08.03 kl 11.00-14.00
  • Tirsdag 22.03 kl 11.00-14.00
  • Tirsdag 05.04 kl 11.00-14.00
  • Tirsdag 19.04 kl 11.00-14.00

 

Sted: Frisklivssentralen, Stange helse- og omsorgssenter, Dr. Thorshaugsvei 25, 2335 Stange, møterom 191-1

Opplever du å ha helsemessige utfordringer i hverdagen?

Har du smerter, lettere psykiske plager eller utmattelse?

Har du et ønske om å være mer aktiv og deltakende i ditt liv?

Er du motivert for en endring?

Illustrasjonsfoto AdobeStock