Dag Hanstad og Tove DyresenHovedmålet med prosjektet har vært å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning. Fokuset har vært aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap.

Her kan du lese rapporten fra den jobben som er gjort. «Trim og trivsel» møteplassene lever videre med frivillige som motorer i Åsbygda, Ottestad og på Espa.

Noen frivillige og kommunefysioterapeuter skal senere i høst bli kurset i «sterk og stødig» og forhåpentligvis vil dette bidra til videre drift av møteplassene, sier fysioterapeut Dag Hanstad og aktivitør Tove Dyresen