Forekomster av radon er ikke uvanlig her på Hedmarken. Det er lett å bestille radonmåling selv. For å få et riktig måleresultat, skal målinger foretas i den kalde årstiden fra 15. oktober til 15. april.

Les mer om radonmåling og hvordan du bestiller måler på denne siden..