Det var ordfører Nils Røhne, rådmann Kaija Eide Drønen og HR-sjef Inger-Lise Storlien som var vertskap for hedersgjestene og deres ledere. 

Gullklokkemottakere 2019

Sittende foran fra venstre; Evy Stensby, Gro Merethe Egestad, Ann Helen Aas, Vigdis Lodten Karlsen, Inger Helen Osvold Tangen, Nils Røhne, Ruth Østli, Sissel Søbakk Dalen, Franka Pedersen, Vibeke Bråthen og Kristin Hushagen

Bak fra venstre; Rune Pettersen, Bjørn Granli, Øystein Utby, Arve Evenstad, Hallgeir Nyland, Eva Schutt Larsen, Øyvind Håkonsen, Wenche Nordby Volungholen, Tom Sveum, Gisle jansen, Inger Elisabeth Hauger, Nina Engen Iversen, Tone Hansen, Bjørn Ivar Lutnæs, Lillian Tårneby, Anne Lise Nilsen, Aud Elin Løvås, Kristin Solberg, Siv Henriksen og Heidi Jorunn Austad.

Henning Olsen var ikke tilstede.