tverrfaglig helseteam

Helhetlig oppfølging av deltakere med helseutfordringer og deres familier skal hindre frafall og styrke deres muligheter til utdanning og jobb, sier programrådgiver i flyktningtjenesten Marianne Myhra.

Deltakerne blir tidlig grundig kartlagt og får tverrfaglig oppfølging av et helseteam, sier leder av flyktningtjenesten Bente Habberstad Ryen. Programinnhold tilpasses den enkelte. Hele familien er i målgruppen for den helhetlige og tette oppfølgingen. Foreldre får foreldreveiledning parallelt med tilbud om ulike barne- og ungdomsgrupper.

tverrfaglig helseteam

Deltakerne har praksis to dager i uka hos flyktningtjenesten, og har opplæring i forskjellige teamer. De har blant annet hatt aktiviteter på kjøkkenet, rengjøring av lokaler og innhøsting av bær. Denne har de senere laget saft og syltetøy av.

Les hele saken på Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sine sider