På hverdager er åpningstidene foreløpig uendret (kl 9-21), men dette vurderes fortløpende etter som behovet endrer seg.

Koronatelefonen er opprettet for å avlaste legekontor og legevakt, og kommunene i Hamarregionen melder at dette har fungert godt.

Flere kanaler for informasjon

Smittesituasjonen i Norge har endret seg raskt den siste tiden, og det har medført at også råd og retningslinjer for innbyggerne endrer seg ofte.

Den viktigste kilden til oppdatert informasjon er nettsidene til Folkehelseinstituttet (www.fhi) og Helsedirektoratet (www.helsenorge.no), hvor helsemyndighetenes gjeldende retningslinjer til enhver tid er oppdatert.

Også kommunene gir informasjon på sine nettsider og i sosiale medier, samt at informasjonssenteret besvarer henvendelser fra innbyggerne.

Har du spørsmål om koronaviruset? Tror du at du kan være smittet eller at du må i karantene?  Da skal du ringe Hamarregionens koronatelefon på 47 77 00 75. 

Hamarregionens koronatelefon er åpen

  • på hverdager fra kl. 09:00 – 21.00
  • lørdag og søndag kl. 11.00-17.00

Koronatelefonen avlaster legevakten og fastlegene, som opplever stor pågang. Koronatelefonen besvares av kvalifisert helsepersonell. 


Koronatelefonen svarer på spørsmål som:

  • Trenger jeg å være i karantene/isolasjon?
  • Hvordan skal jeg forholde meg i karantene/isolasjon?
  • Trenger jeg å ta koronaprøve?
  • Trenger jeg å kontakte lege?

Du kan også ringe Folkehelseinstituttet for råd og veiledning på tlf. 815 55 015 på hverdager mellom 08:00 og 15:30.
 
Dersom du er alvorlig syk og trenger øyeblikkelig helsehjelp, kontakt 116 117. Dersom liv og helse er i fare, ring 113.
 
Er du frisk, men har spørsmål om reiser og arrangementer osv? 
Ring informasjonssenteret på telefon 62 56 20 00