Som en følge av spredningen av koronaviruset i Norge, omorganiserer skolene i Stange undervisningen fra og med fredag 13.mars. Opplæringen vil gis i form av nettbasert undervisning via skolens digitale plattformer.

Skolene vil holde åpent i tidsrommet 08.00-16.00 fredag 13.mars slik at elever som har skolesaker (iPad, skolebøker og annet) liggende på skolen kan få tilgang til å hente dette.

Fredag 13.mars defineres som planleggingsdag og omleggingen av undervisningen vil starte mandag 16.mars.

For elever med foreldre med samfunnskritiske funksjoner, tar foreldre direkte kontakt med rektor for å avtale alternativ undervisningsarena.

For elever som har dårlig nettilgang hjemme og som ikke vil kunne følge fjernundervisning på bakgrunn av dette, tar foreldre direkte kontakt med rektor for å avtale løsning for dette.

Tiltaket varer inntil annet informasjon blir gitt.

REGJERINGEN: Rettigheter ved stengte skoler og barnehager