Det betyr at det kan være lengre responstid, og noen ganger vanskelig å få ta i enkelte ansatte ved telefonhenvendelser til tjenesteenheten. 

Stange helsestasjon må utsette 4-års kontaktene på ubestemt tid. Avtaler vil bli avlyst og fulgt opp på et senere tidspunkt. Det kan også bli aktuelt å utsette 2-årskontakten.