læringsbrettI Stange har samtlige elever fra 1. til 10. trinn læringsbrett, og fra mandag vil det være klart et opplegg for undervisning. 

-  Vi må være forberedt på at vi kan møte treghet og/eller nedetid i de digitale verktøyene når vi nå starter opp med fjernundervisning over hele landet på mandag, men vi håper det skal gå bra sier skolefaglig rådgiver Heidi Midtlien

Alle elever, foreldre og foresatte har i dag fått informasjon om hvordan dette skal gjennomføres. I dette skrivet blir også foreldrene bedt om å bidra til at barn ikke samles i store grupperinger.

Skryt til innbyggerne i Stange

Kommunalsjef for oppvekst Liv Ingrid Vasaasen er mektig imponert over hvordan innbyggerne har taklet denne nye situasjonen. 

- Det er mange som står i en krevende situasjon der de må være hjemme med barna, eller få til andre ordninger. Det opprettholdes et tilbud for noen få i våre barnehager og skoler, men de aller fleste har klart å ordne seg. God dugnadsånd, sier Vasaasen.

De som kan søke om avtale alternativ undervisningsarena er elever/barnehagebarn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner. Disse må ta dir direkte kontakt med rektor.