Det er ikke noe i veien for å krysse kommunegrensene for å gå på jobb, forutsatt at du er helt frisk. Øvrige spørsmål rundt jobb må rettes til arbeidsgiver.

Hensikten er å redusere reisevirksomheten i regionen vår til et nødvendig minimum. Det er med andre ord ikke snakk om å stenge kommunegrenser, men å bruke skjønn og holde seg mest mulig hjemme. Vi minner om at reglene for hjemmekarantene må overholdes.

Vi vil forøvrig anbefale alle innbyggere til å følge med på råd fra helsemyndighetene.

Hold hodet kaldt og hjertet varmt.