Ansatte på helsestasjonen betjener også andre oppgaver i forbindelse med corona-situasjonen, slik at de er færre på jobb. Vi vil prioritere gravide, nyfødte, 6 ukers-kontakten, barnevaksinasjonsprogrammet og barn / unge med ekstra behov for oppfølging. 

Viser også til informasjon vedrørende helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Her finner du kontaktinfo til våre ansatte