MostphotosVi ber om forståelse for at det i denne tiden først og fremst prioriteres å gi forsvarlig helsehjelp. Bistand som ikke vurderes å være helt nødvendig kan bortfalle.

Vi vil tilstrebe at dette skjer i dialog med pasienten og/eller pårørende.

Dersom du i denne perioden kan klare å ivareta enkelte oppgaver selv eller har pårørende som kan bistå med praktiske oppgaver er det fint om dere gir tilbakemelding til tjenesten som bistår deg.