Pressemelding fra kommuneoverlegen 

Vedkommende er isolert hjemme og har det etter forholdene bra. Vedkommende følges opp av kommunen.

Kommuneoverlegen har iverksatt tiltak for å finne fram til personer som kan ha vært utsatt for smitte, slik at disse kan få oppfølging og nødvendig informasjon.

Viktig påminnelse

Samfunnsmedisinsk enhet benytter anledningen til å minne befolkningen om at man skal ringe til fastlege hvis man tenker at man kan være smittet av koronavirus. Utenfor fastlegens åpningstid skal man ringe legevakt. Det er veldig viktig å ikke møte opp direkte verken på legevakten eller hos fastlegen. Dette for å forhindre at lege og annet helsepersonell blir smittet.