- Kommunene og Hias har hver for seg og sammen etablert beredskapsløsninger som skal sikre dette også i en situasjon hvor mange blir syke, sier virksomhetsleder Knut Hushagen på kommunalteknikk.

Les hele saken på HIAS sine sider