MostphotosNett-løsningen legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere.

Klikk på denne løsningen for registerering av mulig smitte.
Du må logge deg inn som bruker av løsningen for å melde fra om du har symptomer. Det er sikker pålogging med Bank-ID ller lignende.

Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge.

 

Nasjonal løsning (sakset fra nettsiden til FHI.no)

- Hensikten med denne løsningen er å gi helsemyndighetene en bedre oversikt over utbredelsen av smitte og dermed også kunne bidra til å håndtere utbruddet. Vi setter stor pris på at alle som har symptomer som kan være koronavirus som hoste, pustebesvær eller feber melder fra om dette, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Løsningen bruker allerede etablerte løsninger på Helsenorge.no. Gjenbruk av nasjonale komponenter og infrastruktur har gjort at man raskt har fått opp en teknisk løsning som ivaretar krav til sikkerhet og personvern på en god måte.

Den er nasjonal, og alle innbyggere kan registrere sine og barnas symptomer. Opplysningene vil gjøres tilgjengelige for helsemyndighetene som ett av flere virkemidler, slik at man kan få bedre oversikt over koronavirusinfeksjoner i Norge, og tilrettelegge for forskning.