Her er en liste med tilbud du kan bruke hvis du

  • Trenger hjelp
  • Har spørsmål
  • Kjenner noen som har det vanskelig
  • Føler deg ensom
  • Trenger å prate med noen

Illustrasjonsfoto MostphotosAlarmtelefon for barn og unge
For deg som er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, eller hvis du er bekymret for noen du kjenner.
Tlf 116 111

Barneverntjenesten (hverdager 08.30-15.00)
905 42 305 

Barnevernvakten (utenfor kontortiden)
Hjelper barn, unge og familier. Hovedoppgaven til barnevernvakten er å sikre at barn og ungdom har det godt.
Tlf 40 40 40 15

Stangehjelpa
62562300 (hverdager 08.00-15.30)

Kontakttelefon for barn og unge i Innlandet
948 798 95 Man-fre 08-18. Barn og unge i INNLANDET som er 
bekymret og eller har spørsmål om korona.

 

Kors på halsen (Røde kors for barn og ungdom)
Her får du kontakt med voksne som er frivillige i Røde kors.
Tlf 800 333 21 Chat https://korspaahalsen.rodekors.no/

Kirkens SOS
Kirkens SOS er der for dem som trenger noen å snakke med.
Tlf 22 40 00 40 Chat https://www.soschat.no/