foto: MostphotosBarnehagene ser fram til å få barna tilbake igjen i barnehagene. Torsdag ettermiddag hadde kommuneoverlege Bente Bjørnhaug og hygienesykepleier Anette Skjærbekk et møte på teams med alle styrerne.  De opplever at det gjøres et godt arbeid for å skape forsvarlige og gode møtepunkter for både barn og voksne.

Det legges felles planer for kommunens barnehager i tillegg til lokale tilpasninger for den enkelte barnehage. De nasjonale retningslinjene og veilederne ligger til grunn for all planlegging.

Tre grunnpilarer for å bremse smittespredning

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder for smittevern i barnehager. Tilsvarende nasjonal veileder for skolene vil foreligge senest 20. april.

Her finner du veilederen 

For å begrense smitte og gjøre åpning av barnehager forsvarlig, settes det i gang en rekke tiltak i barnehagene. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  • Syke barn og voksne skal ikke være i barnehagen
  • God hygiene
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer

Informasjon til foreldre fra Helsedirektoratet

Her finner du informasjon fra Helsedirektoratet til foreldre, også på flere språk

I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene. I barnehagene vil vi være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold i barnehagen
  • vaske leker jevnlig
  • være ekstra mye ute med barna i tiden framover
  • ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte

Barnas behov for kontakt og omsorg og skal ivaretas. Det skal legges til rette for at barna opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen.

Lytt til faglige råd

«I en skremmende tid er det viktig at vi greier å holde hodet kaldt og at vi lytter til fakta, i stedet for å la seg styre av frykt» sa barneombud Inga Bejer Engh på nyhetene 13. april. De beslutningene myndighetene tar, er basert på grundige og faglige vurderinger.

– Det er viktig at de som er bekymret lytter til de faglige rådene som kommer. Vi må stole på regjeringen og deres vurderinger, sier konstituert kommunalsjef for oppvekst Heidi Midtlien.

Utdanningsdirektoretet har laget disse to filmene