- Vi er i en fase hvor ikke engang alle skoleelevene er tilbake på skole. Kontakt med andre skal fortsatt begrenses, og vi mener derfor det er for tidlig å tillate øvinger med inntil 30 personer innendørs, slik den nasjonale veilederen skisserer, sier kommuneoverlege Ketil Egge. Dette har kommuneoverlegene i Hamarregionen spilt inn til nasjonale helsemyndigheter.

Holder øvingslokalene stengt inntil videre

Kultursjefene i Hamar, Ringsaker, Stange og Løten forstår kommuneoverlegenes anbefaling.

De legger til at det også er vanskelig å finne kapasitet til tilstrekkelig renhold og hygienetiltak nå som barnehagene og 1-4 trinn ved skolene nylig har gjenåpnet. Det stilles krav om økt renhold både i barnehage, skole og pleie- og omsorgsinstitusjoner.

Den samlede vurderingen gjør dermed at vi venter med å åpne kommunale lokaler for øvingsaktiviteter inntil videre.

- Vi ønsker å være føre var og se an effekten av gjenåpning av skoler og barnehager før vi legger til rette for ytterligere aktivitet i skolebygg og andre øvingslokaler, sier kultursjefene Morten Midtlien, Asle Berteig, Solbjørg Tveiten og Bente Hagen.

- Kommunale øvingslokaler vil altså være stengt for kor og korps enda en stund framover. Vi beklager dette, for vi vet at mange er ivrige etter å starte igjen, spesielt nå før 17. mai. Men vi håper på forståelse for beslutningen, avslutter kultursjefene i Hamarregionen.