På jakt etter en orienteringspostDet ligger i år tur-o-poster i følgende områder:

  • Brynsåsen sør i Romedal
  • Stange sentrum
  • Starberget i Vallset
  • Tangen øst

Turene publiseres fortløpende etter som de blir klare. I skrivende stund er turene i Brynsåsen, Starberget og i Stange sentrum klare. 

Kartet i Stange sentrum er en såkalt «grønn tur» der alle postene kan tas til fots, med sykkel, barnevogn eller lignende.

På grunn av arbeidsmengde i forhold til antall solgte konvolutter har vi i år besluttet å ikke tilby salg gjennom de vanlige utsalgsstedene. Vi oppfordrer til å prøve utskrift hjemme. Dette er i tråd med retningslinjer fra NOF om å unngå kjøp via utsalgssteder og reduserer smittefaren. Turene er som tidligere år gratis å laste ned gjennom turorintering.no

Alle kan nå registrere kodene sine på nett (http://turorientering.no/olvallsetstange/ ). Dette gjelder selv om du ikke har eget kontrollkort - og det gjelder alle familiemedlemmer som har vært med å finne postene.

Vanskelighetsgraden varierer. «Grønne poster» – ser ikke noe annerledes ut enn andre tur-o-poster, men er poster som er enkle å finne og lett tilgjengelige. Disse er spesielt nevnt i beskrivelsen av turene. De øvrige postene er noe vanskeligere. Vi ønsker deg mange fine turer på leting etter årets tur-o-poster. Og skriv gjerne litt om turene dine i turbloggen!

Har du spørsmål til postene/ plasseringen eller mener det er poster som er borte, tar du kontakt med Arnstein Dale ard@norconsult.no eller Morten Lillejordet byggmester.lillejordet@gmail.com.

O-laget Vallset/Stange er en klubb som har aktive medlemmer i alle aldersgrupper, men ønsker oss gjerne flere! Se klubbens hjemmeside.