Illustrasjon MostphotosDet er nå to uker siden skolen gjenåpnet for 1.-4.trinn og vi har jobbet for å gjøre oss klare for å ta imot resten av elevene våre også. Ukene som har gått siden 12. mars har vært en annerledes tid for oss alle, ikke minst for barn og unge. I Stangeskolen er vi glade for at regjeringen nå anser det som forsvarlig å gjenåpne skolene for alle elevene.

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet utarbeidet i april veileder om smittevern både for barneskolen og for ungdomsskolen. Disse veilederne er nå blitt reviderte.

Det er tre grunnpilarer for skolehverdagen som er viktig at vi alle forholder oss til i tiden framover:

 1. Syke personer skal ikke være på skolen. Dette gjelder både elever og ansatte.
 2. God hygiene.
 3. Redusert kontakt mellom personer.

I Stangeskolen tar vi smittevern på største alvor, og vi har god dialog med kommuneoverlegen i arbeidet med gjenåpningen av skolene. For å begrense smitte blir det satt i gang ulike tiltak, og vi er avhengige av at alle gjør en innsats og følger disse. I tiden framover har vi spesielt fokus på hyppig og grundig håndvask, og utvidede renholdsrutiner med blant annet hyppigere vask av toalett, kontaktpunkter, overflater og utstyr. I tillegg legges det opp til mer aktiviteter utendørs. Ytterligere informasjon om tiltak ved skolen vil bli gitt av rektor.

- Det vil være lokale forhold ved den enkelte skole knyttet til fysisk utforming, bemanning og ivaretakelse av smittevern som gjør at det kan bli ulikheter i hvordan skolehverdagen blir for elevene våre framover. For noen vil all undervisning nå foregå på skolen, mens andre vil kunne oppleve en blanding mellom undervisning på skolen og fjernundervisning, sier konstituert kommunalsjef Heidi Midtlien.

Regjeringen har opprettet en egen side hvor de svarer på spørsmål omkring gjenåpning av skoler. Her kan man som forelder finne gode svar på de mange spørsmålene som kverner i hodet. Denne siden finner dere her.

Skoleskyss fra onsdag 13 .mai

Innlandet trafikk sørger for skoleskyssen i området vårt. For elevene på 5.-10.trinn går ordinær skoleskyss fra og med onsdag 13.mai. Innlandet trafikk har imidlertid gjort flere tiltak for å begrense smitte for de som må kjøre kollektivt, og kjører blant annet med redusert kapasitet. . 

- Vi gleder oss til å se alle elevene våre igjen. Skolehverdagen blir kanskje ikke helt som før, men alle kan være trygge på at den gjennomføres på en forsvarlig måte i henhold til smittevernfaglige rammer, avslutter Midtlien. Du kan lese hele informasjonsskrivet til elevene her..

Slik starter skolene:

Mandag 11.mai:

 • Espa skole
 • Tangen skole
 • Åsbygda skole
 • Ottestad u-skole - 10.trinn

Tirsdag 12.mai:

 • Stange skole
 • Breidablikk skole
 • Arstad skole
 • Hoberg skole - 6. og 7.trinn
 • Stange u-skole - 10.trinn

Onsdag 13.mai:

 • Vallset skole
 • Hoberg skole - 5.trinn
 • Romedal u-skole - 10.trinn
 • Ottestad u-skole - 9.trinn

Torsdag 14.mai:

 • Solvin skole
 • Romedal u-skole - 9.trinn
 • Stange u-skole - 9.trinn
 • Ottestad u-skole - 8.trinn

Fredag 15.mai:

 • Romedal u-skole - 8.trinn
 • Stange u-skole - 8.trinn