Selve kommuneregnskapet gir lite informasjon om aktivitet og måloppnåelse. Ønsket er at årsrapporten skal bidra til å gi en god oversikt over kommunens aktivitets- og tjenestetilbud, samtidig som den gir en oversikt over hvordan måloppnåelsen har vært.

Du kan lese hele den digitale rapporten her.....