- Det er klart vi forstår skuffelsen. Det er trist å høre og lese at flere som har ventet på isbilen ikke fikk is. Det er veldig mange som har fått, men vi lovet is til alle – og det løftet skal vi prøve å holde, sier kultursjef Solbjørg Tveiten.

Allerede i morgen, tirsdag, kommer isbilen på nytt besøk, denne gangen til skolene og barnehagene i kommunen. For å ivareta smittevernhensyn er det lærere og barnehageansatte som tar imot isen og fordeler den videre til barna. 

Enestående samarbeid

- Det kan være ulike grunner til at flere barn ikke fikk isen sin i går. Jeg vil berømme isbilen for hvordan de har gått løs på denne omfattende oppgaven med stor positivitet og innsatsvilje. Jeg vil også berømme sjåførene for å kaste seg rundt, og ta en ny runde i morgen, sier Tveiten.

Det står ikke på innsatsen til de seks isbilsjåførene som var på vegen på nasjonaldagen. Bilenes trackingsystem viser 50 timers kjøring og 2100 is utlevert. Men enkelte har hatt problemer med lyden, og det er ikke lett å oppdage en stillegående isbil. Kanskje ble noen også forvirret over at den vanlige kjenningsmelodien var byttet ut med 17. mai-musikk. Fra kommunens side valgte man å ikke gå ut med kjørerute på grunn av det store området som skulle dekkes, men i ettertid ser man at det kunne vært lurt å anslå et tidsrom for når bilene befant seg hvor.  

- Slik situasjonen er nå, så ønsket vi å gjøre noe ekstra for barna denne dagen. Og at så mange barn fikk besøk av isbilen er vi veldig glade for. Så håper vi at morgendagens besøk kan være et plaster på såret for de som ikke fikk is, og en gledelig overraskelse for alle sammen, avslutter Tveiten. 
 

17. mai feiringen 2020

BIldet: fra venstre Petter Græsby, Jo Erik Tangnes, Nils Røhne, Øyvind Hartvedt og Solbjørg Tveiten