Ved Stange skole klarer vi å gi  skoletilbud til alle elevene her på skolen! Det er vi glade for!
I og med den nye kohorttenkningen, må vi dele klasser i flere grupper. Da må vi også bruke mange rom,
Vi har tatt i bruk kunst&håndverksrom, musikkrom, mat&helse, forskerrom og SFO-lokalene våre. I og med at uteområdet vårt er delt inn i soner som benyttes av de ulike trinnene, så tar vi også i bruk Stanges nærområder. Vi bruker Parken, Henvoldbanen, Sjukehushagan, Morganskogen, Navneberget, Balberg. Noen går og sykler også lengre turer.
Mye av undervisning skjer ute, men vi er også på tur for å bygge den sosiale tilhørigheten for klasser og kohorter.Alle elever gis tilbud fra kl. 08.15-13.15. Dette er gjort i samråd med skoleeier og kommuneoverlegene.
Vi tror og håper at vi klarer å følge smittevernrådene som er gitt, samtidig som vi klarer å gi et godt skoletilbud. 5.-7. tr har noe kortere skoledag (3 og 4 dager pr uke). Denne avgjørelsen er tatt på bakgrunn av smittevern og for å unnga flere voksne i kohortene. 

Vi får mange spørsmål om dagen. Still dem gjerne, men tenk også at det er dere som kjenner elevene best og som kan hjelpe dem på best mulig vis. Dersom et barn ikke skal møte på skolen på grunn av egen eller noen andre i husstanden sin helsetilstand, er det viktig at skolen får dokumentasjon fra helsevesenet om dette.
Er du eller barnet bekymret, snakk godt sammen og støtt opp om myndighetenes anbefalinger. Spør om hjelp om du/dere trenger det. Vi kan være en drøftings- og refleksjonspartner ut fra vår kunnskap. Helsesykepleier er også tilgjengelig på tlf: 92049038.

Samfunnet er i ferd med å gjenåpnes, og vi skal gi vårt bidrag til at det skal gjøres på en kontrollert måte.
 

Avslutningsvis ber vi også om forståelse for dette – sitat fra regjeringen.no:

Skolene vil i tiden framover være i en vanskelig situasjon hvor de både skal gi opplæring til elever på skolen og hjemme, i tillegg til å ivareta strenge smittevernhensyn. Dette blir en vanskelig kabal. Vi kan derfor ikke forvente at skolene vil kunne drive som normalt fram mot sommeren. Vi må anerkjenne dette og være tålmodige overfor skolene og lærerne.

Vi på skolen skal også være tålmodige overfor elever og foreldre/foresatte i en svært annerledes situasjon. Sammen får vi til det meste, og det meste vil gå bra!