Stange kommune var en av de heldige kommunene som fikk besøk av Matgledekorpset i løpet av 2019. Besøkene har vært inspirerende. Møtedeltakelsen har vært høy og bredt sammensatt med deltakelse fra ordfører, ledere på forskjellige nivåer og pleie- og kjøkkenansatte. Det har blitt et økt tverrfaglig fokus på mat- og måltidsglede hos eldre i Stange kommune. Produksjonskjøkkenet har fått mange positive tilbakemeldinger for sitt arbeid både under og etter besøkene. Matgledekorpsets medlemmer kom med noen tips og innspill til mulige forbedringsområder, som tas med videre i utviklingsarbeidet. Dialogen mellom Stange kommune og Statsforvalteren i Innlandet har fortsatt i tiden etter besøkene.

Matgledekorpset trekker frem noen områder som Stange er spesielt gode på:

  • Stor andel hjemmelaget mat og fokus på kvalitet
  • Fokus på matsvinn (matavfall, bestillinger, samspising, porsjonsstørrelser, samhandling med pleie)
  • Vilje til tverrfaglig engasjement på matområdet

Les mer om Matgledekorpsets arbeid her:

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/naringsutvikling/matglede/

https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/mat/innsikt/gylne-maltidsoyeblikk/matgledekorpset-hjelper-institusjoner-a-bedre-mattilbudet/id2638101/

mglkrp

Mglkrp2