Illustrasjon: MostphotosEn ny smitteveileder for skole og barnehage presenteres i dag 29. mai. Det innføres et trafikklyssystem, med tre nivåer av smitteverntiltak (grønt, gult og rødt). Fra og med 2. juni går vi over til gult nivå, der det lempes både på avstandskrav og gruppestørrelse.

Kunnskapsministeren har i et møte med KS presisert at kommunene vil få tid til å legge om tilbudet i tråd med dette. Det skal også planlegges for gult nivå fra høsten, men med mulighet for lokale endinger (for eksempel å innføre tiltak på rødt nivå) dersom smittesituasjonen tilsier dette. Det er helsemyndighetene som avgjør om trafikklyset skal skifte, ikke skolene selv.

Regjeringen skriver at de ikke forventer at alle barnehager og skoler skal være klare på tirsdag, men at de bruker neste uke på å omstille seg. Veilederne påvirker ikke smittevernreglene for resten av samfunnet.

- Med dette er vi et skritt nærmere enn vanlig hverdag for skoler og barnehager, sier konstituert kommunalsjef for oppvekst Heidi Midtlien.

- Vi venter på flere detaljer i veilederen som kommer, og så er det en del praktisk som skal på plass, både skoleskyss og igjen en ommøblering av lokaler. Innlandet trafikk sier at smittevernveileder for transportbransjen, herunder skoleskyss, foreløpig er uendret. De er i dialog med skolene, men det kan foreløpig ikke forventes økt kapasitet

Jeg er glad at regjeringen forstår at disse endringene ikke lar seg gjøre til tirsdag og at kommunene får tid til å tilpasse seg i neste uke. Dette gir de ansatte en velfortjent mulighet til å ta helgefri i pinsen, sier Midtlien som vil berømme de ansatte innen skoler og barnehager for å flere ganger siden 12. mars ha måtte foreta store endringer på kort varsel.

Den enkelte barnehage og skole vil sende informasjon til foreldre om endringene som skjer i nærmeste framtid.

Ser mer informasjon her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/barnehager-og-skoler-kan-lette-pa-smitteverntiltak/id2704130/