Vi gjenåpner gradvis samfunnet, og det er derfor enda viktigere at vi følger de generelle anbefalingene fra helsemyndighetene for å unngå ny smittebølge. Et særtrekk ved denne sykdommen er at mange får så milde symptomer at man ikke føler seg syk. Redusert kontakt med andre minsker risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittebærere. Det er derfor viktig å følge anbefalingene om minst 1 m avstand til personer utenfor husstanden, god håndhygiene og å holde seg hjemme hvis man er syk. 

Illustrasjonsfoto MostphotosUtvidet testing

Folkehelseinstituttet anbefaler nå testing av alle som har symptomer på covid-19. Ved lette symptomer kan koronatelefonen i Hamarregionen kontaktes for henvisning til testing (eventuelt legevakt på helg). Ved behov for legevurdering kontaktes fastlege eller legevakt. 

Typiske symptomer

De typiske symptomene ved covid-19 er nyoppstått hoste og/eller feber. Senere i forløpet er det en del som utvikler tungpustethet. Mange får symptomer som ved influensa, vanlig forkjølelse, halsbetennelse eller symptomer som minner om allergi. 

Det er viktig å vite at nedsatt smaks- og luktesans kan være et symptom på covid-19. Hos et mindretall kan sykdommen også gi andre symptomer som kvalme/oppkast, diare, magesmerter, hodepine, utslett og mentale forandringer som forvirring og svimmelhet. 

Også de med svært milde symptomer må holde seg hjemme til et døgn etter symptomfrihet og bør vurdere kontakt med helsevesenet for testing. 

Husk smitteverntiltakene!

Fint varmt vær bidrar til at folk søker sammen ute. Mange oppholder seg tett på friluftsområder og badestrender, og flere serveringssteder rapporterer om utfordringer med å håndheve smittevernstiltakene med bordservering, begrenset antall gjester rundt bordene osv. Dette er bekymringsfullt og kan bidra til økt fare for smitte. Vi henstiller derfor alle til fortsatt å ta ansvar for godt smittevern