Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Ved besøk i institusjoner gjelder samme anbefalinger som for private hjem. (5 personer)

Les den lokale forskriften her

Mange beboere/pasienter er vaksinert, men ikke alle. Uvaksinerte pasienter bør skjermes mot smitte, men også vaksinerte personer kan bli smittet og alvorlig syke og bør skjermes mot smitte. Det er fortsatt mye helsepersonell som ikke er vaksinert, og smitte hos ansatt eller pasient kan medføre at mange uvaksinerte ansatte må settes i karantene.

 

Smittevernutstyr

Anbefalinger fra FHI om bruk av beskyttelsesutstyr i ulike situasjoner gjelder: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/personlig-beskyttelsesutstyr/

I tillegg anbefaler vi følgende:

  • Dersom man har personer hjemme som er i karantene, bør man bruke munnbind på jobb både når man er sammen med kolleger og pasienter (Uendret fra tidligere råd)
  • Alle ansatte bør bruke munnbind ved nærkontakt med beboer/pasient
  • Dersom både helsepersonell og bruker/pasient er vaksinert, vurderer vi at det ikke er nødvendig med munnbind
  • Ansatte som må dele bil, for eksempel i hjemmesykepleien, bør ha på munnbind under bilturen
     

Forsterkede tiltak ved økt smitterisiko

FHI har råd om forsterkede tiltak ved økt smitterisiko som kan være nyttige å vurdere, se linker til hhv. sykehjem og private hjem her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/personlig-beskyttelsesutstyr/

Ved risikonivå 4-5 står det der at munnbind og øyebeskyttelse skal brukes uavhengig av vaksinestatus. Ut ifra vår kjennskap til den lokale smittesituasjonen, og blant hvilke grupper det i hovedsak er smittespredning, vurderer vi at det ikke er nødvendig med en generell anbefaling om øyebeskyttelse per nå.