- Dette vil være en stor forbedring fra dagens system, som først og fremst består av brev sendt i posten til den kommunale barnevernstjenesten. Med den digitale portalen kan bekymringsmeldingene som kommer inn til barnevernet behandles raskere, og gi mer informasjon, sier barnevernleder Katrine Wolla.

Dette er en viktig forbedring for å sikre at barn som har det vanskelig kan få hjelp raskere, og at du som melder får steg-for-steg veiledning på hvilke opplysninger som er viktig å få med i en slik bekymringsmelding, sier Wolla.

Portalen for bekymringsmeldinger er en del av det nasjonale samarbeidsprosjektet DigiBarnevern. Løsningen er utviklet i samarbeid mellom KS og Bufdir.

På kommunens hjemmeside vil det ligge en link til denne portalen. For å sende en bekymringsmelding må man først logge seg inn på ID-porten. Inne i portalen fyller man ut et av to skjemaer, avhengig av om det er privat eller offentlig melder. Man får umiddelbart tilbakemelding på at meldingen er mottatt og sendt til riktig barnevernstjeneste. 

Den digitale hverdagen endrer seg raskt, og vi får stadig nye digitale løsninger som både effektiviserer og øker kvaliteten i tjenestene våre. Vi vil gå ut og informere våre samarbeidspartnere i kommunen om hvordan de kan bruke denne løsningen.

Det er også viktig for meg å si at alle kan uansett velge hvilken måte de vil kontakte oss på hvis de er bekymret for et barn. Vi nås fremdeles på telefon, og tar imot meldinger på papir.