Høyen eiendomReisetiden til Gardermoen og Oslo vil ved ferdigstillelse reduseres, slik at Tangen vil være attraktivt også for de som arbeider i Osloregionen. Kommunedirektør Kaija Eide Drønen er svært fornøyd med at Høyen Eiendom AS nå vil satse på Tangen, og utvikle området ved Viksmølla med boligbygging og opprusting av den gamle mølla. 

– Tangen sentrum består i stor grad av eneboliger og det er behov for utvikling av leilighetsbygg. Dette har vært etterlyst av mange beboere på Tangen, og det er derfor svært gledelig at Høyen Eiendom ser muligheten og ønsker å investere her, sier Kaija Eide Drønen.

Inntil 60 nye leiligheter i Mølla Park

Rolf Arne Høyen i Høyen Eiendom forteller at de på sikt planlegger å bygge inntil 60 leiligheter fordelt på tre bygg ved Viksmølla. I første byggetrinn planlegges  26 utleieleiligheter.

Høyen Eiendom ønsket å satse på utbygging i et område de har tro på vil utvikle seg, og selskapet har vært i dialog med flere grunneiere i området.

- Vi ser frem til å være med på å utvikle Tangen og ser store utviklingspotensialer i området. Boligprosjektet ligger strategisk plassert nær skolen, sentrum og den nye jernbanestasjonen. Kenneth Ferger Høyen forteller at Mølla ved Viksfossen skal renoveres og at den vil bli en naturlig del av utviklingen av Tangen sentrum sammen med leilighetene i Mølla Park.

Høyen Eiendom utfører oppdrag fra Vardø i nord til Fredrikstad og Hvaler i sør, med hovedtyngde i Mjøsregionen. – Vi er opptatt av et større mangfold og økt kvalitet på salgs- og utleieboliger, og ønsker å bidra til å bygge bolig for alle, sier Rolf Arne Høyen i Høyen Eiendom. - Eiendomsprosjektene våre skaper tilhørighet, bygger kultur og legger grunnlaget for godt naboskap. Bærekraftige løsninger, med fokus på energi, teknologi, velferd er en viktig og selvsagt del av utviklingen. 

Ser fram til samarbeid

Vi vil berømme Stange kommune og planavdelingen for et godt samarbeid, sier Kenneth Ferger Høyen. – Vi ønsker å satse i kommunen og er nå også på utkikk etter byggetomt i Stange sentrum.

Kommunalsjef for samfunnsutvikling Frode Haugan er også svært fornøyd med samarbeidet. - At en aktør som har bygget mye, både i nærområdet og ellers i landet nå etablerer seg og satser i Stange viser at Stange er attraktivt og en kommune med mange muligheter. – Det er også gledelig for kommunen å inngå avtale med en aktør som har stort fokus på bærekraftige løsninger. - Vi er veldig fornøyd med at Høyen Eiendom vil starte bygging på Tangen, og ser frem til et godt samarbeid, sier Haugan.