Ordfører Nils Røhne og kultursjef Solbjørg Tveiten overrakte Drømmestipendet til Mathea Lid AlbertsenMathea er 14 år og bor i Stange. Helt siden barnehagen har hun likt å tegne og lage ting. Kunst og Håndverk har alltid vært favorittfaget på skolen. Marthea brukte bare fargeblyanter først, men bruker nå flere ulike teknikker med både kritt, blekk, oljemaling, akvarell, digital kunst, trykk og akryl. Akvarell, blekk og akrylmaling er favorittene. Hun tegner hver dag for å utvikle seg best mulig og gjennom sin kunst ønsker hun å få fram stemninger, farger som passer sammen og ulike følelser. Når hun tegner mennesker er dette inspirert av manga-stilen, samtidig som hun ønsker å bli enda bedre på realismen og andre stiler. Hun ønsker å jobbe med å få fram følelser gjennom kunsten, slik at kunsten hennes setter i gang individuelle tanker hos folk.

Drømmestipendet er med på å gjøre unge, interesserte og talentfulle kunstneres drømmer til virkelighet. Matheas drøm er først og fremst å kunne forbedre kunsten og teknikkene sine. Hun ønsker også å eksperimentere med illustrasjon, billedlig kunst og animasjon.  Mathea sier at mottagelsen av drømmestipendet gir henne motivasjon til stadig å tenke videre utvikling. 

Om drømmestipendet:

Drømmestipendet består av 100 stipend à 15 000 kr. (til sammen 1,5 millioner kroner. Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker man å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge og at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer. Hver kommune kan nominere kandidater innenfor ulike kunstgrupper. En bredt sammensatt jury med mye fagkompetanse velger ut de 100 ungdommene som får stipend.