Stange kommune kontrollerer badevannskvaliteten ved seks badeplasser i badesesongen.

Vannprøver tatt 6.juli viser god vannkvalitet for badeplasser i Stange. Badevannskvaliteten bestemmes først og fremst på bakgrunn av hvor mye tarmbakterier (E.coli) som er i vannet. Disse kan stamme fra mennesker og dyr.Målekriteriene kan du se nærmere forklart i tabellen under. 

Flommen kan gi noe drivved og rusk i vannet, så vær oppmerksom på det.

Her an du sjekke badetemperaturen flere steder i Innlandet.

 

Jevnlige målinger

Badevannet vil måles flere ganger gjennom sommeren på følgende datoer: 6. juli, 20. juli, 3. august og 17. august.

 

Målekriterier

Parameter

God

Mindre god

Ikke akseptabel

E.coli/100 ml

< 100

100-1000

> 1000

IE (intestinale enterokokker)/100 ml

< 100

100-1000

> 1000

 

Badeplassene som er sjekket

Badeplass 19.juni6.juli

1. Sandvika Vel, brygge

E.coli/100ml

24

24

 

IE/100ml

88

27

2. Hias, Nordsveodden

E.coli/100ml

4

24

 

IE/100ml

23

30

3. Gillundstranda, Nord

E.coli/100ml

5

9

 

IE/100ml

1

7

4. Gillundstranda, Syd

E.coli/100ml

4

8

 

IE/100ml

2

8

5. Tangen, Gravika

E.coli/100ml

7

13

 

IE/100ml

37

11

6. Harasjøen

E.coli/100ml

2

17

 

IE/100ml

9

8

Forklaring på begreper

  • E. coli:Tarmbakterier (E. coli). Dette er bakterier som stammer fra mennesker eller pattedyr.
  • Intestinale enterokokker (IE): Denne bakterien overlever lenger i vann enn TKB/Ecoli.  Hvis man påviser intestinale enterokokker i vannet, men ikke TKB/E.coli, er det et varsel om at virus fortsatt kan være til stede i vannet, siden virus fra avføring vanligvis overlever lenger i vann enn TKB/Ecoli. Indikatorbakterien har erstattet den tidligere brukte ”fekale streptokokker”, men den praktiske betydningen er den samme.

www.folkehelseinstituttet.no