BredbåndskartEidsiva Bredbånd starter salget i august

Utbyggingen vil dekke 685 husstander i Åsvang, Vallset og mot Tangen (de blå feltene på kartet). I august går Eidsiva Bredbånd i gang med salgsfasen, samt planlegging av gjennomføringen. 

- Eidsiva Bredbånd kommer til å kontakte alle beboere i områdene det gjelder når forhåndssalget starter, sier IKT-rådgiver i Stange kommune Marit Helmersen. Helmersen påpeker også viktigheten av at innbyggerne nå melder seg på. Utbygging vil ikke kunne gjennomføres hvis salget blir under 65%.  

Nye områder ute på høring

Stange kommune ser viktigheten av god infrastruktur til innbyggerne. Politikerne i Stange godkjente tidligere i år å benytte nesten 13 millioner kroner til bredbåndsutbygging. Dette er penger som var satt av til digitalisering og som nå blir benyttet til infrastrukturbygging for innbyggerne. Utbygging av spredt bebygde områder er svært kostnadsdrivende og selv med politisk vedtak på økonomiske midler, er det ikke nok til å bygge til alle. (de brune feltene på kartet)

-    Nye områder for utbygging i kommunen er nå ute på høring for avsjekk om leverandørene har kommersielle interesser her innen 3 år, fortsetter Helmersen. Når det er avklart kan vi søke om nye statlige og fylkeskommunale midler. Innlandet fylke har 84 millioner tilgjengelig å søke på. Forutsetning for at Stange kommune kan søke, er at kommunen må gå inn med minst 25% av finansieringen selv.

Helmersen understreker at det er utfordrende økonomisk å tilby alle spredtbebygde husstander høyhastighetsbredbånd, og at det nok vil være adresser som vil få tilbud på mobile løsninger.