- Stange kommune er opptatt av å støtte kulturlivet i en vanskelig situasjon og jeg synes derfor ikke det er riktig at kommunen prioriterer å gjennomføre festivalen i år, sier kultursjef Solbjørg Tveiten. - Nå er fokuset først og fremst på å støtte opp under kulturnæringen slik at de kan stable seg på beina igjen.

Kultursjef Solbjørg Tveiten

 

Ønsker et rikt kulturliv 

Kultursektoren har vært og er fortsatt inne i en vanskelig periode. Vårens nedstengning har ført til at en hel bransje har mistet store deler av inntektsgrunnlaget. Samtidig er det kanskje enda flere som har kjent på hvilken funksjon kulturen har i samfunnet; for relasjoner, felles opplevelser og mentalt påfyll.  
 
-  For meg er det viktig at vi fortsatt har et rikt og variert kulturliv når denne perioden er over. Hvordan vi best mulig sikrer det har ikke jeg svaret på, men slik situasjonen er i dag synes jeg det er vanskelig å bruke ressurser på et arrangement i kommunal regi, understreker Solbjørg Tveiten.  - Dette er ikke bare av smittevernhensyn, men også for å bruke de kommunale ressursene på å ytterligere understøtte kulturlivet i hele kommunen.  

 

Satser på 2021 

Kønnbandfestivalen representerer et eget segment som utfyller Stange kommunes totale kulturtilbud. Festivalen er et arrangement som skaper en viktig arena for lokal kultur, frivillighet og næring. 

Fjorårets festivalhelg inkluderte navn som Trygve Skaug, Ellen Fjestad, Ingebjørg Bratland, Frida Ånnevik, Hekla Stålstrenga, D´Sound, Trang fødsel og Rotlaus, og bød på varierte musikk- og litteraturopplevelser.  

Kultursjef Tveiten understreker at Kønnband jobber videre med de artistene de har vært i kontakt med for 2020.  

- Så får vi håpe og tro at situasjonen er en annen i 2021. I mellomtiden oppfordrer jeg alle til å benytte de kulturtilbudene vi har for å støtte artister og arrangører her i Stange og i regionen. - Personlig har jeg kjent på et stort savn i det å ikke kunne være sammen om å oppleve kunst og kultur, og kanskje har denne perioden vist oss hvilken betydning kulturopplevelser har for oss alle. Vi gleder oss veldig til Kønnbandfestivalen i 2021, avslutter Tveiten.  

Hekla Stålstrenga

Et fullsatt bibliotek da Hekla Stålstrenga spilte på Kønnbandfestivalen 2019 (Foto: Kim Rognmo)