Leksehjelp

Med bakgrunn i smittevernhensyn og retningslinjene som skolene må følge når vi er på gult nivå, vil det ikke bli gitt tilbud om leksehjelp i Stangeskolen i en periode framover. I den forbindelse vil vi sørge for at lekser blir gitt med en form som med sikkerhet kan løses av den enkelte elev uten behov for hjelp. Vi vil gjøre fortløpende vurderinger knyttet til dette spørsmålet, der vi vil gjeninnføre leksehjelpsordningen så raskt det vurderes til å være smittevernfaglig forsvarlig.
 

Bilde: Tromp Willem van UrkTemareise til Tyskland for 10.trinn og leirskole

Det er besluttet at Stange kommune ikke sender elever på leirskole eller på temareise til Tyskland denne høsten. Beslutningen er tatt på bakgrunn av vurderinger knyttet til smittevern, muligheter for god ivaretakelse av elever og/eller personell dersom behov for isolasjon skulle oppstå i løpet av reisen, samt ivaretakelse av opplæringslovens §9A som skal sikre alle elever et trygt og godt læringsmiljø.

Vi forstår at noen barn og foreldre kanskje blir skuffet over denne beslutningen, og så vet vi samtidig at noen vil bli lettet. I henhold til opplæringslovens § 13-7 b skal kommunene sikre elevene leirskoleopphold eller en skoletur med minst tre overnattinger i sammenheng, i løpet av grunnskolen. Dette kravet gjelder selv om høstens leirskoletur må utsettes på grunn av utbruddet av covid-19.