Illustrasjonsfoto Mostphotos– Mindre kjøring gir sikrere skolevei, sier regionleder i Trygg Trafikk Marianne Mittet Solbraa. Det er en stor utfordring at alt for mange foreldre kjører barna til skolen. Det gjør skoleveien farligere for de barna som faktisk går eller sykler til skolen. Å begrense foreldrekjøring vil bedre trafikksikkerhet rundt skolen, sier Solbraa. 

I Stange er det mange elever som bruker skolebussen, men det er også en del som blir kjørt til skolen. 

– For foreldre som vurderer at de vil kjøre barnet sitt til skolen, ber vi innstendig om å ikke kjøre helt fram til skolen. Finn et egnet og trygt sted hvor dere kan slippe av barnet eller ungdommen, og la dem gå det siste stykket. Avtal henting på samme sted. På denne måten kan vi ivareta trafikksikkerheten i området, sier kommunalsjef Atle Teksum.